Procedure scheidsrechters

Bij verhindering moet onderling worden geruild.

De scheidscoördinator noch het wedstrijdsecretariaat is verantwoordelijk voor de aanwezigheid van scheidsrechters en zal dan ook niet voor vervanging zorgen bij afbericht van scheidsrechters.

Wanneer je niet in staat bent om te scheidsen en je dus een vervanger hebt geregeld, ben je verplicht dit te melden aan de begeleider van het desbetreffende team en Daan Kuijs, die verantwoordelijk is voor de scheidsrechterindeling. Op de website is een lijst met mobiele nummers en email adressen van alle ingedeelde scheidsrechters opgenomen. Gebruik deze om de scheidsrechters vóór de wedstrijd te herinneren.
Hieronder staan de te informeren teambegeleiders bij verhindering en doorgeven van vervanging:

Teambegeleiding
Softbal Heren Sjon Pepping 06 2257 2251 sjon.pepping[at]gmail.com
Honkbal Senioren Jasper van Schoor 06 2730 4163 jasper[at]vanschoor.nl
Pupillen Johan Reurts 06 4049 1931 Johan71[at]casema.nl
Ger van der Meijden  06 52627558 gvdmeijden[at]gmail.com
Scheidsrechters Daan Kuijs 06 4554 6001 daankuijs[at]hotmail.com